Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Krisplan

Krisplanen är ett stöd för dig som GUIF-representant i att veta hur du ska agera inför, under, och efter situationer som ställer särskilda krav. Det är viktigt för dig som GUIF-representant att läsa igenom krisplanen noga samt att känna till var du kan finna den vid behov.


Vid svårare olycka eller dödsfall

En person ansvarar för arbetsfördelning och utser:

 • En eller två personer som tar hand om den skadade (välj dem med mest vårdkunskap)

 • Lämna inte den skadade ensam!

 • En person larmar och möter även uttryckningen. Följande uppgifter ska lämnas när du larmar:

 • Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från?

 • Vad har hänt?

 • Var har det hänt, d v s vart ska räddningspersonal bege sig?

 • Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen: var kan du möta dem och visa vägen? Var möts ni om det är terräng utan bilväg? Tänk på att helikopter och båtar kräver särskilda landningsplatser. Lämna deltagareförteckningen till räddningspersonalen.

 • Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna?

 • När hände det?

 • En tar hand om de övriga i gruppen och informerar vad som hänt.

 • En tar hand om media och polis. Hänvisa media till krisgruppen. Se kontakt längst ned.

 • En möter upp och följer med räddningstransporten till olycksplatsen.

 • En följer med räddningstransporten till sjukhus.

 • Informera krisgruppen. Ansvarig för krisgruppen är i första hand föreningens styrelseordförande. Kontaktuppgifter finns längst ned.


Vid andra svårhanterliga situationer

Andra svårhanterliga situationer kan uppstå inom föreningen såsom fysiska, verbala eller sexuella övergrepp, mediala skrivelser eller annat. Agera då enligt följande:

 • Vid lämplighet följ steg ur ”Vid svårare olycka eller dödsfall”. Ex. kontakta polis eller räddningspersonal. Vid osäkerhet, kontakta krisgruppen.

 • Informera krisgruppen om det som inträffat. Huvudansvarig för krisgruppen är föreningens ordförande.

 • Hänvisa media till krisgruppen. Se kontaktuppgifter längst ned.


Viktiga telefonnummer

 • Larm 112 (brådskande vård, polis, brand).

 • Krisgruppen:

  • Styrelseordförande: Alf Forsberg – 070 216 87 76

  • Per Beijar – 070 397 58 39

 
Sponsorer