Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Styrelserummet
På denna sida får ni en inblick i GUIF:s huvudstyrelse. Efter varje styrelsemöte kommer vi uppdatera med ett urval av vad som diskuterats och bestämts på mötet. 

Nästa möte: 16 januari

2019

STYRELSEMÖTE 3 DECEMBER
 • Styrelsen beslutar att ta bort möjligheten att söka medlemsavgift via stödfonden. Endast betalande medlemmar har rätt att få ansökan om deltagaravgift beviljad via föreningen. 
 • Styrelsen beslutar att avsätta maximalt 10000 kr till resp. representationslag per kalenderår. Beslutet omfattar ej futsal herr och dam. Budgetera för daminnebandy och damfotboll under 2020.
 • Styrelsen beslutar att från 1 januari får ingen ledare som inte visat sitt utdrag träna sitt lag förrän utdrag är uppvisat. Kravet gäller för ledare från 15 år. 
 • Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Mattias Lundberg, Mikael Zakrisson, Nina Ohlson och Hanna Mäki som ser över fördelningsprinciperna för alla våra inomhusverksamheter.
 • Styrelsen beslutar att godkänna policyn som tagits fram av arbetsgruppen.
STYRELSEMÖTE 15 OKTOBER
 • Styrelsen beslutar att för tillfället säga nej till Sportadmins alternativ Kansliservice. Kansliservice är dock en intressant tjänst inför framtiden och frågan bör aktualiseras om ett år igen.
STYRELSEMÖTE 3 SEPTEMBER
 • Ledarträffen kommer genomföras i november. 
STYRELSEMÖTE 18 JUNI
 • Styrelsen beslutar att en del av den utökade sponsringen från ICA-Maxi ska tillfalla representationslagen. 
STYRELSEMÖTE 24 APRIL
 • Arbetet med policyn fortsätter framöver. Arbetsgruppen har nyligen haft ett möte och planerar ett nytt nästa vecka. 
 • GUIF utvecklingslag i handboll division 3 kommer drivas i GUIF regi. Tidigare har det varit aktuellt att det skulle drivas i Sävar IK:s regi.  

STYRELSEMÖTE 19 MARS
 • Styrelsen beslutar att vi ansöker om anläggningsbidrag på Ålidhem. Ansökan kommer skickas ansökan Umeå kommun, Allmänna Arvsfonden och Idrottslyftet. Anläggningen planeras bestå av streetfotboll, basket, pumptrack samt studsmattor och kommer byggas bredvid dagiset vid Fritidsbanken.
 • Styrelsen beslutar att ungdomslag som har höga resekostnader måste bidra ekonomiskt till föreningen. Lagen som ska bidra med en intäkt till föreningen på 15000 kr/lag är HB F/P16, IB UTV, IB JAS, FB F17 och FB U17. Beslutet gäller tills vidare. Det bör finnas en begränsning på hur många sammandrag lagen får åka på. Kommittéerna får i uppdrag att sätta begränsning för antal sammandrag.
 • Policyförslaget som arbetsgruppen tagit fram godkänns och presenteras på årsmötet.
STYRELSEMÖTE 24 FEBRUARI
 • Styrelsen beslutar att vi höjer deltagaravgiften till 1600 kr som faktureras två gånger/år.
 • Styrelsen beslutar att vi inför begränsat registerutdrag med start inför fotbollssäsongen. 
 • Fotboll: Herrar div 4 och damlaget har tyvärr lagts ner p.g.a. spelarbrist. 

STYRELSEMÖTE 6 FEBRUARI
 • På senare år har det blivit allt mer populärt att delta i regionala juniorserier. Dessa serier är intressanta ur sportslig utveckling men innebär också högre kostnader än lokala alternativ. Lagen som deltar i regionala serier kommer därför få stå för en del av mellanskillnaden i väntan på att tydligare riktlinjer från föreningen tas fram.  
 • Policygruppen har haft ytterligare en träff och tagit fram ett första utkast. Ny policy väntas presenteras på årsmötet.
 • Föreningen har avanmält div 4 herrar p.g.a. spelarbrist

  2018

  STYRELSEMÖTE 6 DECEMBER
  • Styrelsen beslutar att vi anlitar Idrottsservice AB från 1/1 2019 för köp av ekonomiska tjänster. 
  • Styrelsen beslutar att stödet till Sundsvall Cup gäller t.o.m. 31/12 2018. Från 1/1 2019 subventionerar föreningen inga cuper.

  STYRELSEMÖTE 17 OKTOBER
  • Till Umeå handbollsfestival är det 55 lag anmälda vid dagens datum (17 oktober). 
  • Styrelsen beslutar att föreningens stöd till Sundsvall cup utgår då föreningen inte ger bidrag till några andra cuper.
  • Styrelsen beslutar att vi ska använda oss av utdrag ur belastningsregister för våra ledare med start fotbollssäsongen 2019.
  • Styrelsen beslutar att SM anses som en separat tävling och de som ev. kvalificerar sig dit får stå för kostnaderna.
  • Styrelsen beslutar att en arbetsgrupp bestående av Per, Hanna, Ola, Mattias och Alf får i uppdrag att jobba vidare med frågan om nivåanpassning samt hur vi bildar lag. 

  STYRELSEMÖTE 29 AUGUSTI
  • Halvårsbokslutet visade en något sämre resultat 2018 (+733 000 kr) mot 2017 (+778 000 kr). 
  • Björn gör sin sista dag på kansliet 30 augusti. Arbetsuppgifterna fördelas framöver mellan Per och Mathias. Ett alternativ framöver är att köpa tjänst för delar av ekonomin. Vi kommer ta in offert från åtminstone två företag.
  • Gällande Umeå Handbollsfestival kommer GUIF och Sävar IK skriva avtal mellan föreningarna som bl.a. reglerar arbetsinsats och fördelning av ekonomiskt överskott.
  • Policyförslaget om träningsfria lov från David Nordwall avslås men han har många goda poänger som Hanna tar med sig i planeringen av sitt arbete där hon hjälper till att utbilda våra tränare. 

  STYRELSEMÖTE 20 JUNI
  • Föreningen har avtal med bl.a. ICA-Maxi och Stadium där vi får bonus på inköp som våra medlemmar registrerar. Dessutom har vi avtal med restaurang Kummin som bl.a. våra lag kan använda vid catering. Vi ska bli bättra på att kommunicera dessa möjligheter så att vi gynnar bägge parter i avtalet.  
  • Vid årsmötet ändrades stadgarna så att våra tidigare sektionsstyrelser ersätts av kommittéer. I samband med detta uppdaterade vi även kommittéernas arbetsuppgifter och ansvarsområden vilket styrelsen beslutade om på kvällens möte. 

  STYRELSEMÖTE 26 APRIL
  • Styrelsen beslutar att seniorlagen inte får något ekonomiskt stöd under 2018. Ambitionen inför framtiden är att stötta seniorlagen ekonomiskt.
  • Umeå Handbollsfestival: GUIF och Sävar IK vill tillsammans genomföra Umeå Handbollsfestival 3-5 januari 2019.

  STYRELSEMÖTE 27 MARS
  • Det ekonomiska resultatet för 2017 på - 361 781 kr har delvis följande förklaringar: Föreningen har tagit upp lagarbetsskulder till seniorlagen i handboll som en kostnad på totalt 256 000 kr som belastar resultatet 2017. Anledningen är att resp lag har skapat en buffert för framtiden. Bingon samt deltagaravgifter för barn och ungdom var felbudgeterade och nådde ej målet. Vi har dessutom under året avskrivet ett antal deltagaravgifter och sponsorer från föregående år som tagits upp som en fordran. Resekostnader för barn och ungdom har överstigit budget. 
  • Styrelsen beslutade att fastställa budgetförslag som bl.a. innebär en höjning av deltagaravgiften för barn och ungdomar med 200 kr, d.v.s. från 1200 kr till 1400 kr. I deltagaravgiften ingår deltagande i alla våra idrotter samt nya aktiviteter likt Tough Kids och fysträning som vi testat under vintern. I avgiften ingår också bl.a. matchtröja, licenser, förbundsavgifter, domarkostnader, resor samt plan-/hallhyra. 

  STYRELSEMÖTE 28 FEBRUARI
  • Förberedelserna inför årsmötet har fördröjts p.g.a. bokslut och budget. Årsmötet blir därför 15 april. 
  • Glädjande nog har det kommit in många motioner via enkäten "Nöjd medlem i GUIF". Styrelsen har diskuterat motionerna och svaren presenteras i samband med att årsmöteshandlingarna publiceras. 
  • Ekonomiskt stöd till seniorlagen som har diskuterats ligger på is för tillfället.  

  STYRELSEMÖTE 25 JANUARI
  • Alla föreningens lag i seniorserier ska vara självförsörjande, d.v.s. de ska bära sina egna kostnader. En arbetsgrupp har under ett års tid diskuterat stöd till dessa lag och styrelsen vill därför avsätta 50 kr/medlem, totalt 85 000 kr, att dela på för våra seniorlag. Idag är det 8 lag som skulle omfattas av stödet. Pengarna ska fördelas utifrån följande parametrar: resor, domare, förbundskostnad. Utöver detta tillkommer även några fler riktlinjer för att få ta del av stödet, ex. att följa föreningens policy. För att förankra denna process och stöd i föreningen kommer vi diskutera detta i samband med årsmötet. 
  • Då årsmötet under flera år haft svårt att tillsätta en valberedning föreslår styrelsen en ändring av valberedningens uppdrag. Det innebär att valberedningen ska utse en huvudstyrelse där även sektionsordförande ingår. Valberedningens uppdrag att utse sektionsstyrelse plockas bort. Sektionsstyrelserna ändras och blir framöver kommittéer där kansli och sektionsordförande gemensamt arbetar för att tillsätta personer i kommittén. Stadgeändring föreslås på årsmötet.
  • Nya avtal med samarbetspartners är klara, se föreningens hemsidenyhet. Vi kommer trycka våra matchtröjor på det lokala tryckeriet Sportassistans. 
  • Ledarpärmens kapitel 7.1 - Fördelning av träningstider, har förtydligats och uppdaterats. 
  • Föreningen kommer skicka remissvar till Umeå kommun gällande förslag av nya bidragsregler.
  • Föreningen har skickat svar till Umeå kommun gällande planerna av bostäder vid Gimonäs. I svaret har vi varit tydliga med vår önskan att delta i planeringsprocessen för att säkerställa tillgång till idrottsanläggningar samt platser för lek, rörelse och motion.   
  2017

  STYRELSEMÖTE 6 DECEMBER
  • Inför fotbollssäsongen kommer föreningen köpa in nya matchtröjor till alla lag. Modellen är Adidas Squadra 17 och färgen på hemmastället kommande tre åren är svart. Mer information om utprovning av storlekar kommer inom kort. 
  • Avtalet med ICA Maxi går ut 31/12 och styrelsen förhandlar vidare med flera sponsorer om att synas på våra matchtröjor. Mer information kommer när avtal är klart. 
  • Styrelsen beslutade att följande uppgifter/områden är prioriterade under 2018: Anläggningar, kompetensutveckling, värdegrundsarbete, mångfaldsprojekt Ålidhem, effektivisering kansliet samt maximera effekten av sponsorsamarbeten.
  • Föreningens årsmöte kommer vara söndagen 25 mars.   

  STYRELSEMÖTE 18 OKTOBER
  • Vi har tyvärr fått besked från Umeå kommun om att konstgräset på Ålidhem Arena inte kommer bytas under 2018. Positivt är i alla fall att Alf haft ytterligare ett möte med kommuntjänstemän och politiker kring den fortsatta planeringen av skola och idrottsanläggningar på Tomtebo/Nydala Sjöstad och ett beslut närmar sig. 
  • Styrelsen kommer föreslå en stadgeändring som innebär att valberedningen endast föreslår ledamöter till styrelsen i framtiden. Det innebär att valberedningen inte föreslår ledamöter till sektionsstyrelserna. 

  STYRELSEMÖTE 30 AUGUSTI
  • Bingon går bra efter ett uppehåll under sommaren. Förhoppningarna är goda om att vi ska nå budget innan årets slut. 
  • Per, Ola, Pär och Mathias har haft ett möte med ordförande för fritidsnämnden, byggnadsnämnden och för- och grundskolenämnden. Vi fick möjlighet att berätta om nuläget för vår förening gällande anläggningar och vilka önskemål och behov vi har framöver. Politikerna är medvetna om våra utmaningar och det planeras för en skola med tillhörande idrottsanläggningar på Tomtebo/Nydala Sjöstad. I dagsläget är inget beslutat och det finns ingen specifik tidsplan men vi har en god dialog och kommer delta i planeringen framöver. 
  • Hanna Mäki är vår nya idrottskonsulent med ansvar barn och ungdom. Vi välkomnar henne till föreningen och har stora förhoppningar om att vi med Hannas arbete kommer kunna utveckla föreningen och vara ett bra operativt stöd för våra ledare och lag framöver. 
  • Björn kommer fortsätta sin anställning (75%) tills vidare på kansliet. 

  STYRELSEMÖTE 28 JUNI
  • Fortsatt arbete kring rekryteringsprocessen av en idrottskonsulent med barn och ungdomsansvar. 27 personer sökte tjänsten och för närvarande pågår intervjuer med 4 personer. 
  • Föreningen fortsätter förhandlingar om nytt avtal med leverantör- och återförsäljare. Vi hoppas få klart det inom kort.  

  STYRELSEMÖTE 3 MAJ
  • Mångfaldsprojektet på Ålidhem har fått stöd från fler finansiärer och det finns en chans att det även utmynnar i en projektanställning via VIF/SISU.
  • VIF/SISU har en plan att tillsätta resurser för utvecklingen av barn- och ungdomsverksamheten i sex föreningar. GUIF har fått frågan om vi är intresserade att delta i satsningen och vi har svarat ja. VIF/SISU står för delar av lönekostnaden under ca 2,5 år. Fortsatta förhandlingar följer. 
  • Årsmötet beslutade att styrelsen ska tillsätta en lokalgrupp som ska hitta nya lokaler och utveckla befintliga samtbearbeta beslutsfattare i lokalfrågor. Pär, Camilla och Per ansvarar för frågan. 

  STYRELSEMÖTE 11 APRIL
  • Ansvarsroller i styrelsen fördelades enligt följande: Ekonomi (Thomas, Pär), bingo (Henrik), anläggningar (Pär, Camilla), projekt (Ola), värdegrund (Mattias), utveckling (Ola, Mattias, Alf), klasslag (Mirjam, Ola)

  STYRELSEMÖTE 23 FEBRUARI
  • Föreningen gjorde under 2016 ett minusresultat på ca 25000 kr. Ekonomiskt stöd till de självförsörjande lagen bordläggs för stunden. Vi har dock ett förslag i byrålådan att ta fram vid senare tillfällen. Nästkommande styrelse får i uppdrag att ytterligare utreda frågan. 
  • Anställningen av Björn (som senaste året jobbat på kansliet) förlängs 6 månader. Björn är en viktig person på kansliet och med hans arbete kan vi förbättra service och stödfunktioner till framförallt våra ledare och övriga medlemmar. 
  • Styrelsens ambition är att framöver bilda en anläggningsgrupp som jobbar för att förbättra våra förutsättningar att bedriva idrott på bra anläggningar.
  • Föreningen är initiativtagare till ett nätverk bestående av olika organisationer (bl.a. Studiefrämjandet, Umeå kommun, VIF/SISU, Polisen, Ålidhemsskolan och fritidsgården) som tillsammans ska arbeta för utvecklingen av Ålidhem. Vill ni ha mer information alt. idéer, kontakta Per på kansliet. 
  • Översynen av klasslagsverksamheten är färdig och antagen efter remiss hos våra sektioner. I stort sett handlar det om ett förtydligande av vår redan befintliga verksamhet men med mer fokus på motorik och koordination, rörelserikedom helt enkelt! Arbetsgruppen har bestått av styrelseledamöterna Mirjam Bergknut, Ola Svensson och idrottskonsulenten Per Beijar. 
  • Nya förslaget kring föreningens policy, verksamhetsidé och värdegrund är klart och antaget. Det som återstår är föreningens vision som vi planerar ta fram genom Visionsslutspelet, en tävling på föreningens Facebook.    

  STYRELSEMÖTE 11 JANUARI
  • 26 mars genomförs GUIF:s årsmöte. Styrelsen anser att vi under året bör jobba strategiskt med en flerårsplan i sikte. Mer information kommer! 
  • 12 februari kommer vi ha en "klädprovningsdag" där lagen har möjlighet att beställa kläder från Stadium enligt vår profilhandbok. I samband med det kommer vi också börja använda oss av weborder vid klädbeställningar. Mer information kommer!
  • Föreningens ordförande Alf Forsberg och idrottskonsulent Per Beijar träffar Fritidsnämndens presidie 18 januari för att presentera föreningens nuläge och framtidsutsikter. Bland mycket annat kommer vi bl.a. betona vikten av anläggningar, både tillgänglighet till befintliga men också behov av nya. Vi kommer också berätta vilken styrka och engagemang som finns i föreningen, tack vare alla ni medlemmar som bidrar på olika sätt! 
  • Föreningen saknar fortfarande personer i valberedningen. Har ni stort kontaktnät och vill hjälpa till att föreslå personer till styrelse/sektioner, kontakta ordförande Alf Forsberg. 
  • Bingoverksamheten är en viktig intäktskälla för föreningen och lockar varje vecka allt mellan 150-200 personer. Några viktiga funktionärer har tyvärr slutat på senare tid vilket gör att vi är i behov av personer som vill hjälpa till med bingon på tisdagkvällar. Hör av dig till kansliet om du eller någon du känner vill veta mer!
  2016

  STYRELSEMÖTE 23 NOVEMBER 
  • Arbetsgruppen som träffats och diskuterat principerna kring finansiering av våra självförsörjande lag är i grunden positiva till ekonomiskt stöd. Styrelsen har därför gett arbetsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer och hur en sådan fördelning skulle se ut. Självklart med utgångspunkt att det inte ska äventyra föreningens ekonomi. Arbetsgruppen ska även diskutera fördelningen av lagjobb mellan våra idrotter. 
  • Flera lag i GUIF använder sig av matchkläder i andra färger än det som anges i GUIF:s profilhandbok. Det som gäller är att ALLA lag ska i första hand spela i vita matchtröjor, svarta shorts och svarta sockar. Undantag gäller endast de lag som via samarbetsavtal med andra föreningar har andra matchkläder. Vid bortamatcher där "färgkrock" uppstår är det svarta matchkläder som gäller.  
  • Föreningen avslutar samarbetet med Sponsorhuset då det tyvärr inte genererat tillräckligt stora intäkter till föreningen. 
  • En enkät kring föreningens policy är utskickad till medlemmarna som har t.o.m. 30 november på sig att svara. En arbetsgrupp fortsätter därefter arbetet att konkretisera ett policyförslag till årsmötet i mars. 

  STYRELSEMÖTE 5 OKTOBER 
  • Styrelsen kommer tillsätta en arbetsgrupp som ska diskutera principerna kring finansiering av våra självförsörjande lag. Arbetsgruppen kommer bestå av två ledare från resp. sektion samt styrelseledamöter och kansli. I dagsläget ska alla våra representationslag vara självförsörjande till 100 % och diskussionen kommer kretsa kring denna princip. Ska det vara så även i fortsättningen eller kan föreningen i någon mån stötta våra representationslag ekonomiskt?
  • Inför fotbollssäsongen 2017 kommer vi köpa in fotbollar till resp. lag som lagen själva ansvarar för istället för att dela på bollar i ett gemensamt förråd. Anledningen är att det under lång tid försvunnit stora mängder bollar från våra gemensamma förråd. 
  • Inom kort kommer Stadium erbjuda sina samarbetsföreningar att beställa via weborder vilket ska minska leveranstiderna. Mer information kommer så fort Stadium är igång med systemet.
  • Styrelsen vill visa uppskattning för alla ledare och förtroendevalda och därför bjuder vi in till GUIF-kväll 11 november med föreläsning, middag och fotboll. Mer information på hemsidan. 

  STYRELSEMÖTE 31 AUGUSTI 
  • GUIF-dagen 6 juni blev väldigt lyckad och gav dessutom ett ekonomiskt överskott. Ledare, spelare och föräldrar från F/P 03 var ansvariga i år och eftersom det blev en sån lyckad dag är ambitionen att göra dagen till en återkommande tradition. F/P 04 kommer vara ansvariga för dagen 2017. 
  • Björn Olovsson anställs på 50 % med ansvar för i huvudsak SportAdmin (medlemsregister och lagssidor) och dokumentbank. 
  • Bingon har hittills under året gått sämre än väntat. De involverade kommer framöver analysera situationen inför 2017 för att se om och i så fall hur vi ska göra för att göra bingon till ett populärt besöksmål.   
  • GUIF:s samarbete med Hemmavinsten avbryts då det tyvärr inte varit någon lyckad satsning. 
  • Föreningen saknar fortfarande valberedning sedan årsmötet. Förslag på namn mottages tacksamt! Skicka förslagen till Alf Forsberg, ordförande. 
         
   
  Sponsorer