Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GUIF-fonden
ANSÖKAN VIA GUIF-FONDEN

Vi är en förening som står för allas rätt till idrott och alla som vill ska därför ha möjlighet att idrotta i GUIF. Din ekonomi ska inte vara ett hinder!

HANTERING OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • Medel ur fond ges till deltagaravgift, max. 1600 kr/år (800 kr/termin). Ansökan gäller kalenderår, d.v.s. om du ansöker om stöd för terminsavgift under våren gäller ansökan även under hösten. Om du ansöker för höstterminen gäller den ansökan bara höstterminen, inte kommande vårtermin. 
  • Medel ur fond ges inte till avgifter för cuper.
  • Inga pengar betalas ut till spelaren eller spelarens målsmän. Istället betalar vi fakturan åt spelaren. Det gör också att sekretessen säkerställs. Tränaren ser bara i SportAdmin att fakturan är betald, inte vem som gjort det.
  • Ansökan görs digitalt via hemsidan.
  • Ansökan behandlas av en beslutsgrupp bestående av föreningens ordförande och kassör.
  • Beslutsgruppens ambition är att inom en vecka efter inkommen ansökan fatta beslut.
  • Ansökan är konfidentiell. Endast beslutsgruppen känner till ansökan och eventuell tilldelning.
  • I de fall beslutsgruppen behöver ytterligare information utöver den i ansökan, kan anställd personal och tränare vara en resurs.
Styrelsen för Gimonäs Umeå IF
 
Sponsorer