Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GUIF-fonden
ANSÖKAN VIA GUIF-FONDEN

Vi är en förening som står för allas rätt till idrott och alla som vill ska därför ha möjlighet att idrotta i GUIF. Din ekonomi ska inte vara ett hinder!

HANTERING OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT

  • Medel ur fond ges till deltagaravgift/terminsavgift, max. 1600 kr/år (800 kr/termin). Ansökan gäller kalenderår, d.v.s. om du ansöker om stöd för deltagaravgift/terminsavgift under våren gäller ansökan även under hösten. Om du ansöker för höstterminen gäller den ansökan bara höstterminen, inte kommande vårtermin. 
  • Medel ur fond ges inte till avgifter för cuper.
  • Inga pengar betalas ut till spelaren eller spelarens målsmän. Istället betalar vi fakturan åt spelaren. Det gör också att sekretessen säkerställs. Tränaren ser bara i SportAdmin att fakturan är betald, inte vem som gjort det.
  • Ansökan görs digitalt via hemsidan.
  • Ansökan behandlas av en beslutsgrupp bestående av föreningens ordförande och kassör.
  • Beslutsgruppens ambition är att inom en vecka efter inkommen ansökan fatta beslut.
  • Ansökan är konfidentiell. Endast beslutsgruppen känner till ansökan och eventuell tilldelning.
  • I de fall beslutsgruppen behöver ytterligare information utöver den i ansökan, kan anställd personal och tränare vara en resurs.
Styrelsen för Gimonäs Umeå IF
 
Sponsorer