Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen till vår hemsida
GUIF är en ideell förening med fokus på barn- och ungdomsidrott. Vi organiserar ca 1500 aktiva i fyra idrotter. 

Du kan på några enkla sätt stötta GUIF och vår barn- och ungdomsverksamhet:

-Bli medlem.
Medlemskapet kostar 150 kr/år och du kan enkelt anmäla dig via vår webbplats. Är du redan medlem? Tipsa släkt och vänner! http://www.gimonasuif.se/form/Default.asp?ID=36337  

-Handla på ICA-Maxi.
Som medlem i GUIF registrerar du enkelt dina köp med en streckkod som ger återbäring till föreningen. Givetvis får du fortfarande din egen bonus. Det finns olika alternativ att registrera streckkoden: 
1) https://sponsring.ica.se/guif. Förslagsvis sparar du länken på mobilens hemskärm.  
2) Nyckelbricka eller klistermärke. Finns att hämta på kansliet och Sjöfruhallens cafeteria.

-Köp dina idrottsartiklar på Stadium Avion.
Registrera ditt medlemskap via Stadiums webbplats https://www.stadium.se. Är du redan medlem i Stadium registrerar du enkelt GUIF som din förening via https://www.stadium.se/teamsales
Sedan behöver du bara handla som vanligt på Stadium med ditt Stadium-medlemskap.

-Skänk valfri summa via Swish.
Swisha valfri summa till 123 100 80 02.

Alla bidrag gör skillnad och är viktiga för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Tack på förhand!

Information om Coronavirus - Publikförbud inomhus
2020-10-20 12:10
GUIF har med anledning av Coronaviruset fått frågor från ledare och föräldrar kring rekommendationer om träning, matcher och resor. GUIF är inte en kunskapsorganisation i detta område, utan vi hänvisar till UD, WHO, Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Vi uppmanar till att följa dessa källor och uppdaterar den här artikeln löpande. 

AKTUELLT 22 SEPTEMBER
Inför inomhussäsongen har GUIF:s styrelse beslutat att publikförbud råder på såväl träning som match tills vidare i alla våra inomhusidrotter. Vi följer naturligtvis utvecklingen noga och beslutet kan justeras inom kort. 
 
Vi anser att reglerna bör vara likadana, oavsett lag och idrott, därför gäller detta beslut för alla inomhuslag tills vidare. Om publik tillåts är evenemanget att betrakta som en offentlig tillställning och antalet åskådare får således ej överstiga 50. En offentlig tillställning kräver en hel del organisation från arrangören vilket vi bedömer att vi har svårt att leva upp till i alla lag.   
 
ÖVRIGT:
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i några aktiviteter alls och stanna hemma tills den är symtomfri. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Spelare uppmanas att byta om hemma. 
 • Vi har förståelse för att barn i föreningen behöver sällskap till och från aktiviteter samt stöttning under aktivitetens gång. I dessa fall uppmanas anhöriga att hålla sig utanför anläggningen under aktiviteten.
INFORMATION TILL LEDARE: 
 • Informera motståndarlagen i kallelsen att det är publikförbud. Utöver de i matchprotokollet inskrivna deltagarna äger varje lag rätt att anmäla ytterligare fem personer som ingår i lagets matchorganisation. Vid ankomst till anläggningen ska lagansvarig meddela arrangören vilka dessa personer är och vilka roller de har. På länken nedan finns en lista ni kan skriva ut och använda er av. Det kan exempelvis handla om föräldrar  som skjutsar. De upp till fem personer som tillhör lagets organisation får befinna sig på läktaren under matchen.
 • Minimera all onödig kontakt mellan deltagarna före, under och efter arrangemanget.
 • Om ert lag är intresserat att streama matcher, kontakta gärna kansliet för mer information. 
 • Vi kommer ställa ut handsprit i cafeterian på Sjöfruhallen och stora förrådet på Ålidhem som lagen och funktionärer (ex. sekretariatspersonal) kan använda.
 • Lagen och domarna ska om möjligt ha separata in-/utgångar till arenarummet, alternativt ej gå in/ut samtidigt.
 • Sidbyte ska under normala förutsättningar ej genomföras. Domare kan besluta om sidbyte om de bedömer att den ena sidan är klart fördelaktigare.
 • Om omklädningsrum behöver användas, se till att eventuella omklädningsrum är åtskilda och att lagen hamnar så långt ifrån varandra som möjligt.
 • Efter match genomförs ingen tackningsprocedur med fysisk kontakt.

  Länk närvarolista: https://www.innebandy.se/media/15847/n%C3%A4rvarolista-%C3%B6ver-funktion%C3%A4rer-och-%C3%B6vriga-n%C3%A4rvarande.pdf
HANDBOLL: 
Generellt rekommenderas att lag som deltar i sammandragsspel lämnar anläggningen mellan matcherna. I anläggning där det finns sidolokaler kan detta innebära att lagen lämnar den del där spelytan finns, men i anläggning där sidolokaler saknas innebär det att gå ut ur anläggningen. Omklädningsrum räknas inte som sidolokal, men om ett omklädningsrum endast nyttjas av ett lag kan det användas som uppehållsrum mellan matcher. Vid sammandrag på Sjöfruhallen kan alltså deltagande lag få varsitt omklädningsrum. Vid sammandrag på Sporthushallen fördelas omklädningsrum så långt det räcker. Övriga lag får tilldelas avgränsad del av anläggningen alt. lämna anläggningen mellan matcher. Tejpp finns att hämta på kansliet. 

På Sjöfruhallen kan läktaren användas i väntan mellan matcherna. Läktaren ska delas upp med tydliga avgränsningar och varje deltagande lag ska tilldelas en del av läktaren där laget får vistas när laget inte har match. Mellan lagens områden ska det vara minst två meters mellanrum. Vi kommer lämna tejprullar i förrådet som ni kan använda. 

Cafeterian på Sjöfruhallen håller stängt under tiden det är publikförbud. Vid sammandrag på Sporthushallen rekommenderas lagen att inte använda cafeterian tills vidare. Kontata kansliet för vidare dialog.  

AKTUELLT 11 AUGUSTI
Svenska fotbollsförbundet har uppdaterat sina riktlinjer och tillåter max. 50 personer i publiken. I GUIF ansvarar matchvärd och ledare tillsammans för att vi följer riktlinjerna. Utöver punkterna nedan gäller fortsättningvis generella råd som att stanna hemma vid sjukdom och ha god handhygien. Kortfattat gäller följande:
 • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer.
 • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 m avstånd.
 • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas, vid inpassage samt under match och efter match.

AKTUELLT 8 JUNI
Sammanfattning från Svenska fotbollsförbundet gällande både träning och match:
 • Håll dig uppdaterad på rekommendationer från myndigheter och svensk fotboll.
 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i några aktiviteter alls.*
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt och uppmana till god handhygien.
 • Trängsel mellan människor ska undvikas.
 • Byt om möjligt om hemma innan aktiviteten och undvik trängsel om ombyte sker tillsammans med andra.
 • Handhälsning bör undvikas.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid träning och match.
* Personer med symtom ska stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Vid bekräftad Covid-19 ska det dessutom ha gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

AKTUELLT 28 APRIL
 • Svenska Fotbollsförbundet har uppdaterat sina riktlinjer kring Corona vilket innebär att all publik, inkl. föräldrar och andra anhöriga, undanbes vid träning och match. Bara de som är nödvändiga för att träningarna och matcherna ska kunna genomföras (spelare, ledare och funktionärer), ska vara på plats. 
 • Vi har förståelse för att barn i föreningen behöver sällskap till och från aktiviteter samt stöttning under aktivitetens gång. I dessa fall uppmanas anhöriga att hålla sig utanför anläggningen under aktiviteten. 
AKTUELLT 1 APRIL
 • Från 2 april ställs alla inomhusträningar in utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet. Kansliet ansvarar för att avboka alla inomhustider. 
 • Lagen kan träna utomhus på planerna som tinat fram alt. köra alternativ träning utomhus. För övriga rekommendationer kring träning utomhus, se mer under rubriken "aktuellt 25 mars". 
 • Se bokningssystem för bokade tider:http://bokning.net.umea.se/bokning/
  Om ni vill börja träna tidigare eller förändra era bokningar, mejla fritid.bokning@umea.se. 
 • Årsmötet 2 april skjuts upp på obestämd framtid. 
  AKTUELLT 25 MARS
  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Uppmana deltagarna till att tvätta händerna med tvål och vatten både före och efter träning.
  Angående inomhusaktiviteter är det många lag som avslutat sin säsong medan en del lag fortfarande tränar. Från föreningens håll gäller fortfarande rekommendationen att vi kan fortsätta träna som vanligt under förutsättning att alla närvarande följer övriga rekommendationer som ges. I väntan på att fotbollsplanerna tinar fram uppmuntrar vi till andra fysiska aktiviteter utomhus då det innebär betydligt mindre smittspridningsrisk än inomhusaktiviteter. 

  FÖRSLAG PÅ TRÄNINGSPASS UTOMHUS
  Samling vid: Sjöfru, Carlshöjd eller Ålidhem Arena.
  Ta med: Joggingskor samt verktyg att hacka/skotta med. 
  - Löpning: intervaller 
  - Fys: hacka/skotta fram planen samt cirkelträning efteråt. 


  AKTUELLT 19 MARS
  På kvällens styrelsemöte diskuterades frågan på nytt och styrelsen fortsätter rekommendera att vi bedriver träningar. Vägledande för oss är att skolan och förskolan har öppet och bland annat bedriver undervisning i idrott. Folkhälsomyndigheten har också varit tydlig med att inställda träningar – att barn och ungdomar inte får röra på sig – har andra negativa folkhälsoeffekter som inte är önskvärda. 

  Vi uppmanar alla spelare, ledare, föräldrar och ev. andra besökare att stanna hemma från träningar och andra sociala sammankomster vid minsta symptom på sjukdom. 

  Årsmötet genomförs som planerat 2 april. Se nyhet längre ned på sidan. 

  Vi håller oss uppdaterade dagligen och meddelar er om det blir några förändringar. 

  AKTUELLT 13 MARS
  GUIF:s styrelse rekommenderar att vi fortsätter bedriva träningar. Beslutet grundas på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar föreningar att fortsätta bedriva träning. Vi uppmanar alla spelare, ledare, föräldrar och ev. andra besökare att stanna hemma från träningar och andra sociala sammankomster vid minsta symptom på sjukdom. Vi har självklart förståelse för att medlemmar stannar hemma p.g.a. oro för smittspridning. 

  För GUIF:s ledare gäller att ni själva ansvarar för att avboka ev. träningstider hos Umeå kommun likt ni gör som vanligt. 

  GUIF ställer in klasslagssammandraget i futsal 22 mars med tanke på mängden barn, föräldrar och släktingar som brukar samlas vid dessa sammandrag.  

  Vi återkommer med mer information om möten och andra arrangemang. 
  __________________________________________________________________________________

  Folkhälsomyndigheten har en samlingssida med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor med mera:

  Vad gäller symtom och misstänkt smitta så ska man kontakta 1177 Vårdguiden via telefon och berätta om sina symtom och var man varit. Besök inte någon vårdinrättning – kontakta alltid 1177 Vårdguiden först.

  Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten:
  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
  Sidan uppdateras löpande.

  Frågor skickas helst via mejl till per.beijar@gimonasuif.se.

  Umeå Handbollsfestival - en Coronasäkrad variant!
  2020-10-07 11:51
  Att genomföra en handbollscup under en global pandemi ställer speciella krav. En hel del förutsättningar förändras, bland annat möjligheten att förlägga i hårdförläggning på skola. Om det och annat kan du läsa mer här.

  Anmälan är öppen sedan en månad tillbaka och vi har en bra tillströmning av anmälda lag, dessutom spritt över de flesta klasser. Känslan är att vi de två första åren tillsammans lyckats arrangera en bra cup som man väljer att komma tillbaka till. Det verkar också som att ryktet spritt sig, då vi ser en del helt nya klubbar också.

  Ingen hårdförläggning eller matservering
  Eftersom Umeå kommun, på grund av Corona-pandemin, har dragit in möjligheten att använda klassrum för övernattning och skolbespisningar för utspisning av mat behöver vi hitta nya lösningar att genomföra vår cup. Det kommer att bli en lösning som bygger helt på hotellboende, där vi förhandlar fram paketlösningar med de stora hotellen i stan. Det är ny mark som bryts, både för oss och för hotellen. Det har tagit längre tid än vi hoppats, men ambitionen är att kunna kommunicera det nya upplägget med gästkort den 9 oktober.

  Osäkerhet om publik
  Under pandemin finns som bekant en förordning till Ordningslagen som förbjuder folksamlingar vid offentliga arrangemang på mer än 50 personer. Om det fortfarande gäller får vi svårt att ha någon publik i någon av arenorna. När detta skrivs (i början av oktober) öppnar dock Regeringen för undantag som skulle kunna innebära upp till 500 personer i publik under vissa specifika förutsättningar. Vad som kommer att gälla för oss står skrivet i stjärnorna. Vi fortsätter dock att förbereda oss brett; dels med kiosker på samtliga arenor och dels med streaming av samtliga matcher.

  Ett luftigt spelschema
  För att minska smittspridning tittar vi också på att planera in matcherna i ett luftigare spelschema än vanligt. Vi planerar att ha 15 minuters paus mellan matcherna så att vi hinner med att byta lag på ett säkert sätt. Vi planerar också för att starta tidigare på morgonen och spela längre på kvällen än vad vi tidigare gjort för att hinna med.

  En särskild Corona-grupp
  Att genomföra cupen under Corona-pandemin ställer stora krav. För att inte bidra till ökad smittspridning behöver all verksamhet granskas genom en Corona-lins och anpassas därefter. Hur ser flödet ut i hallen? På bussen? I kiosken? Vad gäller på planen och uppvärmning? Det är en lång rad frågor som behöver besvaras och åtgärder som behöver vidtas. Av den anledningen har vi från cupledningen organiserat en Corona-grupp för att arbeta speciellt med dessa frågor. Gruppen är sammansatt med representation från flera funktioner och leds av Maria Casserdahl.

  Gamla funktionärssysslor försvinner - nya kommer till
  När vi varken har hårdförläggning eller serverar mat kommer en lång rad funktionärssysslor att försvinna. Samtidigt kommer helt nya att tillkomma. Inte minst kommer vi behöva hall- och anläggningsvärdar på ett helt annat sätt än tidigare, för att få till smittsäkra flöden. Att streama alla matcher kommer också att dra folk. Exakt hur detta ser ut är inte klart än. Det kommer nog inte vara det förrän tidigast i slutet av november. Budskapet nu är: räkna med att arbeta under cupen! Boka av den 4-6 januari i kalendern om du inte redan gjort det. Men var flexibel och öppen för nya arbetsuppgifter.

  Avslutningsvis. Kom ihåg att anmäla era lag också.
  Cupledningen genom Niclas Bromark
  niclasbromark@hotmail.com
  Innebandyskolan på höstlovet inställd
  2020-10-07 11:48
  På grund av rådande omständigheter med pandemin har innebandykommittén och kansliet beslutat att ställa in årets innebandyskola under höstlovet. 
  GUIF-butiken öppnar portarna!
  2020-09-28 14:42
  Varmt välkomna till vår nya GUIF-butik som är utrustad med spännade tillbehör inför vintern! Här har vi samlat en GUIF-kollektion bestående av mössor, buffar, nyckelband, vattenflaskor, kaffekoppar och halsdukar. 

  Vi tar emot beställning via formuläret nedan t.o.m. 11 oktober med beräknad leveranstid ca 4-5 veckor. Ni kan handla prylar både som privatperson och som lagledare om ni ex. ska köpa vattenflaskor till hela laget. Vi kommer även ha ett mindre lager till försäljning på kansliet och på Sjöfruhallen när den öppnas för publik.    
  Sponsorer